Ľudové umenie - Rezbárstvo 
Milan Stieranka 
V súbore bačovského riadu popredné miesto zaujímajú črpáky.
V jednotlivých regiónoch Slovenska sa odlišujú stavbou a výzdobou, možno vymedziť tri základné typy:  

Typ severoslovenský - črpáky z oblasti Liptova a Oravy. Je charakteristický tým, že ucho je nasadené na puterku rybinou zarezanou v stene nádoby.
Tvar črpáka je zvislo pretiahnutý, puterka sa smerom nadol zužuje, rúčka vysoko prevyšuje úroveň puterky.
Výzdoba na uchu zvyčajne zobrazuje konskú alebo kohútiu hlavu s korunkou, je zahnutá smerom do stredu črpáka.
Toto zahnutie slúžilo pri vešaní črpáka.
Typ stredoslovenský - črpáky z oblasti Hornej Nitry, Detvy a Horehronia.
Nazýva sa tiež skladaný, rúčka sa pomocou výstupku nasadzuje na horný okraj puterky, dole sa rúčka upevňuje mosadznou obrúčkou alebo dreveným lúbkom. Tvar črpáka je rozložený vodorovne do šírky, puterka sa zužuje smerom nahor.
Vo výzdobe hornonitrianskych črpákov sa uplatňuje kružnica a srdce, pri detvianskych črpákoch je to architektonický motív – vežičky, stĺpiky, okienka atď., pri horehronských črpákoch je výzdoba figurálna s motívmi prírody a života na salaši.
Typ východoslovenský - črpáky z Gemera a Spiša.
Od ostatných typov sa odlišujú tým, že rúčka a puterka sú vyrobené z jedného kusa. Majú vysokú štíhlu líniu, nadol mierne zúženú.
Rúčku väčšinou zdobí motív psíkov.
Všetky typy črpákov majú spoločné, že puterka nie je zhotovená z jedného kusa. Má vkladané dno, ktoré je vyrobené z iného dreva a vložené tak, aby vlákna dna boli kolmé na vlákna stien puterky. Puterka sa najčastejšie vyrába z javora, prípadne zo svora. Na zhotovenie dna sa používa ihličnaté drevo.
Črpačky sú nádoby polguľovitého tvaru. Používajú sa ako pohár na čistú vodu z prírodnej studničky. Vyrábajú sa z jedného kusa dreva.
Majú zdobené uško a to rôznymi geometrickými, rastlinnými a figurálnymi motívmi. Používa sa pre ne aj názov poľovnícky pohár.